Годишен технически преглед

Пункта за  годишни технически преглед  е ТРЕТА  категория, оборудван съгласно изискванията на НАРЕДБА № 32 от 05.08.1999 г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ  НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.
При нас можете да извършите технически преглед на следните категории МПС:Разрешително
 -  М1 - моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
 - N1 - моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
 - О1 - пътните превозни средства с технически допустима максимална маса не повече от 0,75 т;
 - О2 - пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 0,75 т, но не повече от 3,5 т;
G - моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M или N и с повишена проходимост.

ЦЕНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД (В сила от 01.06.2022):
 
Леки автомобили ( M1 ) 65 лв.
Лекотоварни до 3,5тона ( N1 ) 75 лв.
   
Ремаркета и каравани до 3.5 тона ( O1, O2 ) 50 лв.
При монтирана Газова Уредба се доплащат  +5лв.


РАБОТНО ВРЕМЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ:
ПОНЕДЕЛНИК до СЪБОТА 8:00÷18:00
НЕДЕЛЯ Почивен ден


ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД:
- Леки автомобили ( М1 и N1 ) подлежат на преглед на 12 месеца ( фабрично новите автомобили от тази категория подлежат на преглед на третата година от първоначалната регистрация, а следващият преглед е на петата година, след което на 12 месеца)
- Лекотоварни, товарни автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 750кг ( N2, N3, О2, О3, О4) подлежат на преглед на 12 месеца, а над десет годишните превозни средства на 6 месеца
- Ремаркета с допустима максимална маса до 750кг ( О1 ) подлежат на преглед на 24 месеца
- Таксиметрови автомобили и автобуси подлежат на преглед на 6 месеца

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия.
- Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.
- Документ за платен данък МПС.
- Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.

ВАЖНО:
- Платеният пътен данък е условие за успешно преминаване на технически преглед. Всички изискуеми задължения към датата на прегледа трябва да са заплатени. За автомобилите освободени от задължения следва да бъде представен документ заверен с печат и подпис от съответната данъчна служба. Официален документ за платени задължения е само вносната бележка от съответната данъ
чна
 служба заверен с подпис и печат и холограмен стикер с уникален номер. Банковите извлечения, банкови и онлайн платежни нареждания и плащания при трети лица НЕ са документ удостоверяващ цялостното плащане на всички изискуеми задължения.

- Автомобилите на които е монтирана газова уредба след 09.2014г трябва да имат "Удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ", което се издава от сертифицирани пунктове за технически прегледи. Автомобили с монтирана газова уредба без това удостоверение не могат да преминат технически преглед. Протоколът за монтаж издаван от газовите сервизи при монтажа НЕ Е удостоверение и НЕ узаконява газовата уредба. След издаването на удостоверението собственикът в срок от три години е длъжен да подаде заявление за смяна на регистрационния талон на автомобила и вписване на уредбата в него.
- Срокът на експлоатация на Бутилките за Пропан-Бутан е 10 години, а на тези за Метан 20 години. След изтичане на този срок (за начало се счита датата набита на информационната табела на бутилката) бутилката трябва да бъде сменена и не може да се експлоатира или ресертифицира.
 
За контакти